قزوین: دریاچه اوان (درياچه زيبا و ديدني اوان؛ قزوین)

 ایران‌شناسی: استان قزوین: قزوین  

  دریاچه اوان (درياچه زيبا و ديدني اوان؛ قزوین)  

دریاچه زیبا و دیدنی اوان؛ قزوین

دریاچه اوان؛ دریاچه ای زیبا و با مناظر دیدنی در استان قزوین است. این دریاچه در حلقه چهار روستای "اوان"، "ورین"، "زواردشت" و "زرآباد" قرار دارد. ارتفاع این دریاچه از سطح آب های آزاد حدود 1800 متر است و همچون نگینی زمردین می درخشد و با چشم انداز محسورکننده اش، گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. این دریاچه از محیط خارج خود آبی را به طور مستقیم دریافت نمی کند و تنها از آب نزولات جوی و چشمه های موجود در کف دریاچه تغذیه می نماید. عمق دریاچه در عمیق ترین قسمت به حدود 6 متر می رسد.


تصاویری از دریاچه دیدنی اوان؛ قزوین؛ عکس از علی مجدفر

تصاويري از درياچه زيبا و ديدني اوان؛ قزوین؛ عکس از علی مجدفر
تصاويري از درياچه زيبا و ديدني اوان؛ قزوین؛ عکس از علی مجدفر


راه دریاچه اوان از مسیر اصلی الموت جدا است و کمتر از 10 کیلومتر از راه اصلی فاصله دارد. دریاچه در کنار روستایی به نام زرآباد قرار دارد. دریاچه اوان، دریاچه ای زیبا و تقریبا مستطیل شکل است. طول دریاچه حدود 250 متر و عرض آن حدود 150 متر است.


دریاچه اوان؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی

دریاچه اوان؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی

دریاچه اوان؛ قزوین؛ عکس از آنوبانینی
مناظری از دریاچه اوان؛ قزوین


منابع:
anobanini
راهنمای گردشگری قزوین، آینه تاریخ و طبیعت ایران، مدیریت ایرانگردی و جهانگردی استان قزوین

  شهرهای استان قزوین  

  لیست استانها