خوزستان: مسجد جامع شوشتر

 ایران‌شناسی: استان خوزستان: شوشتر  

  مسجد جامع شوشتر  

مسجد جامع شوشتر که یکی از دیدنی ترین مساجد ایران است در این شهر قرار دارد و از کتیبه های آن چنین استنباط می شود که خلفای عباسی در زمان امام حسن عسگری (ع) به ساخت آن اقدام نموده و پس از آن تکمیل و ترمیم شده است. این مسجد با 54 ستون در ایوان و طاق های موسوم به رومی، تاثیر فرهنگ دیرینه ایران و معماری محلی منطقه را با سقف ها، گچبری ها، کنده کاری ها ، مناره ها و آجرکاری های پر نقش در قالبی ارزشمند و زیبا به منصه ظهور رسانده است.

منابع:
ostan-kz (dot) ir
iranyad (dot) ir