خوزستان: آرامگاه دانیال نبی (آرامگاه و مقبره دانيال پيامبر؛ شوش)

 ایران‌شناسی: استان خوزستان: شوش  

  آرامگاه دانیال نبی (آرامگاه و مقبره دانيال پيامبر؛ شوش)  

بارگاه دانیال پیامبر؛ شوش؛ عکس از علی مجدفر

"دانیال نبی" از پیامبران بنی اسرائیل، معاصر و مورد توجه کوروش هخامنشی بوده که در زمان داریوش به وزارت رسیده است. به نظر می رسد دانیال نبی هنگامی که به خواست داریوش برای بازدید و زیارت به بیت المقدس می رفت در در دامنه های تپه "آکروپولیس" بر کنار رود "شاوور" درگذشته و در همین، در شهر شوش به خاک سپرده شد.


آرامگاه و مقبره دانیال پیامبر؛ شوش؛ استان خوزستان؛ عکس از علي مجدفر

آرامگاه و مقره دانيال نبي؛ شوش؛ استان خوزستان؛ عکس از علی مجدفر
آرامگاه و مقبره دانیال نبی؛ شوش؛ عکس از علی مجدفر

منابع:
anobanini
fa (dot) wikipedia (dot) org